Hledej Mapa stránek English Czech
DD Radost, o.p.s.
DD Radost, o.p.s.

Co děti potřebují?

Cítíte, že děti v dětských domovech potřebují pomoci. Víte ale, kdo tyto děti jsou a co skutečně potřebují?
hoklakluk5.jpg
V dětských domovech jsou opuštěné děti bez rodičů.


ANO - NE

Nejčastější příčinou umístění dětí do DD odebrání dětí rodičům, kteří nezvládají výchovu, jsou sociálně slabí, vážně nemocní, jsou závislí na návykových látkách, páchají trestnou činnost, dítě zanedbávají nebo se ocitli v jiné náročné situaci, kde jediným možným dočasným řešením je umístění do našeho zařízení. Děti jsou rodičům odebrány ve většině případů proti jejich vůli a mnoho se jich snaží být i po odebrání s dítětem v kontaktu. Osiřelé děti jsou v DD umístěny zcela výjimečně.

Cílem DD Radost je dát rodičům maximální možnost uchovat vztah s dítětem, aktivně s rodinou pracovat a zvýšit tak pravděpodobnost, že se dítě bude moci jednou vrátit zpět.

Pro práci vychovatele pokládáme za důležitý profesionální přístup, schopnost práce v týmu a vysoké pracovní nasazení.

NE - ANO

Děti v dětských domovech pochází z dysfunkčních rodin, kde byl dlouhodobě ohrožen uspokojivý vývoj dítěte. Většina z nich prošla závažnými traumaty a dlouhodobým neuspokojením citových potřeb. Děti s takovou zátěží se často potýkají s příznačnými problémy různé intenzity, se kterými si lépe poradí pracovník s příslušným vzděláním.

DD Radost se snaží podpořit rozvoj profesionality svých pracovníků a nabízet mořžnosti regenerace jejich sil. Domníváme se, že vědomostmi vybavený a nevyhořelý pracovník může dítěti pomoci lépe.


Vychovatelé v DD dětem nahrazují rodiče.

ANO - NE

Děti v dětských domovech mají své vlastní rodiče a jako rodiče je přijímají, i když je jejich vzájemný vztah narušen. Role vychovatele je profesionální, spočívá v podpoře dítěte a doprovázení v průběhu určité etapy života.

Pracovníci DD Radost a rodiče dětí nejsou vzájemnou konkurencí. Úkolem pracovníků DD je mimo jiné působit na rodiče dětí tak, aby sledovali společný cíl prospěchu dítěte.


Většina dětí z dětských domovů nemůže rozvíjet svůj talent, protože DD nemá finanční prostředky na potřebné pomůcky.

ANO - NE

Děti v dětských domovech mají většinou výrazně podprůměrné školní výsledky, které neodpovídají jejich skutečnému IQ. Nejsou schopny vyvinout úsilí, chybí jim trpělivost a výdrž. Příčinou je neuspokojení základních citových potřeb, bez něhož není žádné dítě schopno vyvinout motivaci k výkonu.

DD Radost se koncepčně snaží zajistit uspokojení základních psychických potřeb dětí. Služby pracovníků, způsob jejich práce a pravidla dětského domova mají za cíl poskytovat dětem pocit bezpečí, smyslu a vlastní hodnoty, k tomu nám napomáhají lidé, kteří se zapojují do tzv. hostitelské péče.

Co je to vlastně hostitelská péče?
Hostitelská péče je pojem, který se běžně používá pro realizaci pobytu dítěte umístěného v dětském domově u fyzických osob jiných než rodičů, který se řídí se dle § 30 zákona 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí.
Hostitelská péče má v České republice poměrně dlouhou historii, avšak po celou dobu byla realizována živelně, bez přesněji vymezených pravidel, především na základě iniciativy angažovaných pracovníků ústavů. Tak to funguje i v současné době.
Hlavním smyslem hostitelské péče by mělo být poskytnutí modelu funkčních vztahů, příkladu běžné rodiny, navázání citového pouta, prožití úspěchu, rozšíření psychosociálního zázemí. Hostitelskou péči vímáme jako dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou hostitelů, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Je realizovaná převážně u dětí, které mají objektivně nižší šance na pěstounskou péči (děti starší 13 let, velká sourozenecká skupina, etnikum, apod.) Účelem HP je poskytnout dítěti možnost zažít fungování běžné rodiny, především vztahů v ní a možnost navázat citový vztah. Hostitelská péče je vhodné zejména pro děti starší, které sice mají rodiče, ti jim ale neposkytují model funkčních vztahů.
Uvědomujeme se, že zažít fungování běžné „zdravé“ rodiny nemůže poskytnout sebelepší dětský domov.
MHMP

Evrpská unie

Ministerstvo pro místní rozvoj

MHMP

Centrum pro regionální rozvoj

Tabaluga Kinderstiftung
 

Copyright©2024 Hana Francová